JSTE в Хемел Хемпстед, Англия

LWRMI

JSTE в Хемел Хемпстед, Англия

20/11/2019 Uncategorized 0

JSTE in Хемел Хемпстед  (12-16.11.2019) беше невероятно събитие, организирано от Community action Dacorum.

Penny explained the Community action Dacorum activities. It’s a very very interesting organization, with several good practice about volunteering. Congratulations!

Пени сподели с участниците какви дейности има тяхната организация „Community action Dacorum”. Много интересна организация с няколко добри практики за доброволчеството. Поздравления!

Посетихме толкова много вдъхновяващи места:

  • Radio Dacorum – Radio Dacorum е общностна радиостанция, излъчвана 24/7 през интернет, съчетаваща музика с възможност за жителите, доброволните организации, публичните власти и частните компании да популяризират местните си дейности, заедно с насърчаването на чувство на гордост в района на Dacorum.
  • Посетихме много голям район, в който действат 200 доброволци. Собственост на  National trust, в който за цяла Англия има 70,000 доброволци.
  • Фестивал на храната, с фантастични ястия от Керала, Индия
  • Community Action Dacorum предоставиха възможност на партньорите от проект LWRMI да посетят един много активен център за доброволци в Хемел Хемпстед: Support4Dacorum Volunteer Centre. Кери Аморги ни приветства и тя обясни как работи нейната организация.
  • Среща в Stevenage Borough Council, където обсъждахме политиката по отношение на бежанците и мигрантите, като много различия се очертават от държава до държава.
  • The Repair Shed –  голяма международна доброволческа организация, която работи за подкрепа на мъже на възраст над 50 години да останат по-здрави и щастливи.