LWRMI

LWRMI

Присъединете се към нас и

Нека работим за истинско приобщаване на мигрантите

Проектът LWRMI се финансира от програма „Еразмус +“.

Последвайте ни.

За проекта

Проектът „Нека работим за истинско включването на мигрантите!“ е фокусиран върху обмяна на добри практики, за да се намерят решения на проблемите с бежанците и мигрантите. Всъщност светът е изправен пред безпрецедентна криза на разселването. Повече от 65 000 души по света са били насилствено разселени в резултат на преследване, конфликт или страх от смърт. Всяка година хиляди хора напускат къщите си и родината си, за да избягат от война, преследване или конфликт. От 2011 г. насам в някои страни има продължителен конфликт, особено в Сирия, който доведе до намирането на защитени територии на много граждани в други страни.

Научи повече
#LWRMI

Интелектуални Продукти Обмен на добри практики при включването на мигранти

Какво ще правим в този проект.

Последвайте ни във Facebook

Продукти и ползи

Лого на проекта (избрано на 6 предложения) – Проектиране на уеб сайт на всички езици на партньорите – Проектиране листовка с 2 A / 4 страници на всички езици на партньорите – 6 проектни бюлетини с по 2 А / 4 страници на всеки език на партньорите – Facebook страница – Facebook група – Mailgroup

Научи повече

Разпространение & Интервюта

– 30 радио подкасти да бъдат в ефир на радио мрежа поне на 14 радиа – Изследване и интервюта за задълбочен анализ на потребностите на бежанците / мигрантите и възприятията на гражданите – Проучвания с други организации, работещи за бежанци / мигранти

Научи повече

Събития & Оценка

Мултикултурен фестивал в страните партньори – Езиков курс, който ще се провежда във всяка от страните партньори (4 седмици с 15 участника за всяка страна) – Дейности за мониторинг – Ецентиращи дейности – 2 семинари (един в Солун и един в резултатите от проекта в Tiriolo) – Дейности за разпространение / експлоатация като цяло

Научи повече

Изследвания & Електронна книга

– Работна среща за бежанците / търсещите убежище, за да се събере информация за нагласите, потребностите, възприятията – Изследване във всяка страна на около 5 национални добри практики за интеграция на бежанците на английски език -eBook с 15 най-добри практики (избрани от партньорството)

Научи повече

Международни срещи

Ще се срещаме, за да поддържаме добрата работа и да планираме следващите стъпки за проекта. Първата среща е в Потенца, Италия, след това в Солун в Гърция и последната в Тириоло, Италия.

Научи повече

Семинари & JSTEs

Първият JSTE ще бъде в Киршехир за интеграцията в училище, след това идва в Обединеното кралство за доброволчески дейности за бежанци и последния в България за нови методики за изучаване на езици.

Научи повече

Местни фестивали

Многокултурни вечери и фестивали във всички страни партньори – обмен на традиции, храна, танци, знамена.

Научи повече

Езиков курс

Организиране на езикови курсове във всички страни партньори с продължителност 4 седмици. За да научите местен език или английски. Брой участници: 15 за всяка страна.

Научи повече

Партньори

Нашият екип

YES / Европейска младежка служба (Италия)

НПО

Youth Europe Service е сдружение с нестопанска цел, което иска да популяризира: – Интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение (мигранти, бежанци и т.н.) – Солидарност и гражданско съжителство -Уведомяване и защита на историческото, културно, артистично наследство -Развитие на социалната, културната и спортната дейност за създаване на европейско гражданство -Национални борси, мобилности в чужбина и културни събития, обучения и др. -Нови предприемачи и възможности за работа Дейности и инициативи в развитието и популяризирането на туризма.


Аристотелски университет в Солун (Гърция)

Университет

Софийският университет „Аристотел“ днес е най-големият университет в страната. Състои се от 11 факултета, организирани в 41 училища. Осъществява 41 бакалавърска степен и 68 магистърска степен. Училището по журналистика и масови комуникации поддържа непрекъснат рекорд на резултатите от изследванията в основните области на журналистическите изследвания, някои аспекти на културното изследване и масовата комуникация. Международната и мирната журналистическа лаборатория има за цел да популяризира нови подходи и да провежда изследвания в областта на анализа и разрешаването на конфликти, международната журналистика, омразата и дезинформацията.


„Бъдеще сега“ 2006 (България)

НПО

Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ е създадено през 2006 г. от експерти в областта на образованието и обучението. Неговата мисия е: „да обогатяваме процеса на личностно развитие и учене“. Работи в младежкия сектор, неформалното обучение, личното развитие на децата и младежите, подкрепата за хората с по-малко възможности, социалното приобщаване и др.


Базиликата Прес (Италия)

Агенция за връзки с обществеността

Basilicata Press е агенция за връзки с обществеността, която работи от името на публичните власти и частни организации за популяризиране и общуване на събития, инициативи, организации, услуги, проекти. Компанията създаде радио формат Lavoradio, който сега е национално излъчване, достигайки следните номера: тя всъщност излиза на 13 радиостанции в 9 региона на Италия, има басейн с 3,5 милиона души, обикновено има 800 000 слушатели на радиото.


Coriss (Италия)

Социално предприятие

CO.RI.S.S. е социална кооперация, създадена през 1991 г. и действаща в следните направления: – Професионално обучение – социални и здравни услуги за хора в неравностойно положение (злоупотреби с вещества, непълнолетни, хора с увреждания, жени в затруднено положение, имигранти).


Dacorum (Великобритания)

НПО

Действие на Общността Dacorum е благотворителна организация, която предоставя местни услуги на широк кръг от целеви групи: – Подкрепа за други благотворителни организации – Осигуряване на обучение за възрастни и подпомагане на заетостта на лицата – Транспортна схема на Общността, Местна инициатива за КСО, Радиостанция на Общността – Тълкуване и превод Този опит се използва за включване в много проекти „Еразъм +“ в области като езика, местната история, миграцията, обучението и доброволчеството.


Кършехир и Милли Егитим Мудурлугу (Турция)

Правителствена огранизация

Дирекцията на провинция Kirsehir за национално образование е националната образователна дирекция на провинциално ниво и отговаря за Министерството на образованието по отношение на задълженията и услугите. Тя извършва образователни услуги на базата на провинция и области. Състои се от клонове, бюра, постоянни съвети и комисии според характеристиките на услугата. Имаме 158 образователни, професионални, обучаващи институции, 3059 учители / обучители и 45658 ученици / учащи. Нашата организация работи с Министерството на туризма и имаме професионално училище за туризъм. Имаме 147 студенти, които посещават и работят активно в сектора.


30

Радиопредавания

75

Интервюта

3

Тренинги за екипа

Новини

Тук ще споделяме всичко ново около проекта.

Електронна книга с Добри практики

      Можете да свалите книгата от тук: EBOOK – bulgarian

Read more
10/02/2021 0

6та брошура

Свали пдф тук- Newsletter 6 BG    

Read more
06/01/2021 0

4та брошура

4th NEWSLETTER BULGARIAN

Read more
06/01/2021 0

Здравейте

Ще се радваме да ни пишете.

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Този уеб сайт отразява само възгледите на автора, а Европейската комисия и Националната агенция „Еразъм плюс“ не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се в тях информация.