Συντάκτης: Lora Abadjieva

LWRMI

4ο ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΟ

Κατεβάστε το pdf εδώ: 4TH NEWSLETTER GREECE  


06/01/2021 0

5ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο

Κατεβάστε ένα pdf από εδώ:LWRMI newsletter n. 5_GR


06/01/2021 0

Online JSTE από την NC Future τώρα

Αυτό ήταν το 3ο JSTE του έργου LWRMI με το ακόλουθο θέμα: Καινοτόμες μεθοδολογίες για γρήγορη και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση βασισμένες σε διαφορετικές σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες: Accelerated Learning (SALT), Suggestopedia, Dessugestopedia και Reservopedia. Αυτή η εκπαίδευση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία, αλλά την κάναμε διαδικτυακά λόγω της κατάστασης με τον Covid 19. Είχαμε 14…
Read more


02/01/2021 0

3η συνάντηση για το έργο-online

Τελευταία συνάντηση για το πρόγραμμα LWRMI. Εξαιτίαςτωνπεριστάσεωνητελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Ευτυχώς, ηκατάστασητηςυγείαςόλωνήτανπολύκαλή. Ανκαιοιπεριστάσειςπουαντιμετωπίζουμεείναιδύσκολεςθακαταφέρουμεναπραγματοποιήσουμε όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είμαστεχαρούμενοιπουβρεθήκαμεξανάκαιπουθασυνεχίσουμεναεργαζόμαστεως ομάδα. Εν συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν: Ηκατάστασησεόλεςτιςχώρεςμετά την εμφάνιση της νόσου Covid. 11:20 Συζήτησηγιατοπρόγραμμα. Τιέχειολοκληρωθείκαιποιεςδραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά τη θέσπιση νέων ημερομηνιών: Ιστοσελίδα–ναενημερωθεί §Ενημερωτικόδελτίο–συγγραφήτουτελευταίου §ΣελίδαστοFacebook–προσέλκυσηχρηστών §ΟμάδαστοFacebook – προσέλκυσηχρηστών §Radiopodcasts–δημιουργίατωννέωνγιατηνεπίτευξητουστόχου…
Read more


12/11/2020 0

Το JSTE στο Hemel Hempstead (12-16.11.2019)

Το JSTE στο Hemel Hempstead (12-16.11.2019) ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινοτική δράση Dacorum. Η Penny εξήγησε τις ενέργειες της κοινοτικής δράσης Dacorum. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση, με αρκετά καλή πρακτική για τον εθελοντισμό. Συγχαρητήρια! Επισκεφθήκαμε τόσα πολλά ενδιαφέροντα μέρη: Radio Dacorum – Το Radio Dacorum είναι ένας κοινοτικός ραδιοφωνικός σταθμός…
Read more


25/11/2019 0

Πρώτη συνάντηση στο Potenza.

Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στην Πόντεζα. Αποφασίζουμε όλες τις προθεσμίες για το έργο μας και επίσης λαμβάνουμε τα πιστοποιητικά συμμετοχής μας.


13/07/2019 0