Συντάκτης: Lora Abadjieva

LWRMI

4ο ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΟ

Κατεβάστε το pdf εδώ: 4TH NEWSLETTER GREECE  


06/01/2021 0

5ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο

Κατεβάστε ένα pdf από εδώ:LWRMI newsletter n. 5_GR


06/01/2021 0

Online JSTE από την NC Future τώρα

Αυτό ήταν το 3ο JSTE του έργου LWRMI με το ακόλουθο θέμα: Καινοτόμες μεθοδολογίες για γρήγορη και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση βασισμένες σε διαφορετικές σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες: Accelerated Learning (SALT), Suggestopedia, Dessugestopedia και Reservopedia. Αυτή η εκπαίδευση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία, αλλά την κάναμε διαδικτυακά λόγω της κατάστασης με τον Covid 19. Είχαμε 14…
Read more


02/01/2021 0

3η συνάντηση για το έργο-online

Τελευταία συνάντηση για το πρόγραμμα LWRMI. Εξαιτίαςτωνπεριστάσεωνητελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Ευτυχώς, ηκατάστασητηςυγείαςόλωνήτανπολύκαλή. Ανκαιοιπεριστάσειςπουαντιμετωπίζουμεείναιδύσκολεςθακαταφέρουμεναπραγματοποιήσουμε όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είμαστεχαρούμενοιπουβρεθήκαμεξανάκαιπουθασυνεχίσουμεναεργαζόμαστεως ομάδα. Εν συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν: Ηκατάστασησεόλεςτιςχώρεςμετά την εμφάνιση της νόσου Covid. 11:20 Συζήτησηγιατοπρόγραμμα. Τιέχειολοκληρωθείκαιποιεςδραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά τη θέσπιση νέων ημερομηνιών: Ιστοσελίδα–ναενημερωθεί §Ενημερωτικόδελτίο–συγγραφήτουτελευταίου §ΣελίδαστοFacebook–προσέλκυσηχρηστών §ΟμάδαστοFacebook – προσέλκυσηχρηστών §Radiopodcasts–δημιουργίατωννέωνγιατηνεπίτευξητουστόχου…
Read more


12/11/2020 0

Το JSTE στο Hemel Hempstead (12-16.11.2019)

Το JSTE στο Hemel Hempstead (12-16.11.2019) ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινοτική δράση Dacorum. Η Penny εξήγησε τις ενέργειες της κοινοτικής δράσης Dacorum. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση, με αρκετά καλή πρακτική για τον εθελοντισμό. Συγχαρητήρια! Επισκεφθήκαμε τόσα πολλά ενδιαφέροντα μέρη: Radio Dacorum – Το Radio Dacorum είναι ένας κοινοτικός ραδιοφωνικός σταθμός…
Read more


25/11/2019 0

Πρώτη συνάντηση στο Potenza.

Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στην Πόντεζα. Αποφασίζουμε όλες τις προθεσμίες για το έργο μας και επίσης λαμβάνουμε τα πιστοποιητικά συμμετοχής μας.


13/07/2019 0
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.