Δεύτερη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

LWRMI

Δεύτερη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

13/07/2019 Uncategorized 0

Η ομάδα μας συναντήθηκε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Επιλέγουμε 3 βέλτιστες πρακτικές ανά χώρα.

Τώρα κατευθυνόμαστε προς την JSTE στην Αγγλία.

🙂