Автор: Lora Abadjieva

LWRMI

JSTE в Хемел Хемпстед, Англия

JSTE in Хемел Хемпстед  (12-16.11.2019) беше невероятно събитие, организирано от Community action Dacorum. Penny explained the Community action Dacorum activities. It’s a very very interesting organization, with several good practice about volunteering. Congratulations! Пени сподели с участниците какви дейности има тяхната организация „Community action Dacorum”. Много интересна организация с няколко добри практики за доброволчеството. Поздравления!…
Read more


20/11/2019 0

Киршехир JSTE

Нашият екип току-що завърши първия ни JSTE в Киршехир, Турция. Имахме невероятно преживяване там. Те ни показват какво преподават на мигрантите – дърво, мозайка и глина. Фестивалът на храната също беше невероятен! 🙂


13/07/2019 0

2ра среща в Солун

Нашият екип се срещна за втори път в Солун, Гърция. Избираме 3 най-добри практики за всяка страна. Сега се отправяме към нашия JSTE в Англия. 🙂


13/07/2019 0

Радио броудкаст от Базиликата прес

Това е плейлистът на подкаст, създаден от Basilicata Press за LWRMI Project.  


09/07/2019 0

Първият бюлетин е готов!

Тук можете да намерите първият бюлетин на български език 🙂 first newsletter_bulg


06/03/2019 0

Първият флаер

  Тук можете да намерите информация за проекта: LWRMI LEAFLET_bulgarian


25/02/2019 0