Киршехир JSTE

LWRMI

Киршехир JSTE

13/07/2019 Uncategorized 0

Нашият екип току-що завърши първия ни JSTE в Киршехир, Турция.

Имахме невероятно преживяване там. Те ни показват

какво преподават на мигрантите – дърво, мозайка и глина.

Фестивалът на храната също беше невероятен! 🙂